5 דקות תורה ביום: ביאור "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"

5 דקות תורה ביום: ביאור "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"

תגובות