5 דקות תורה ביום: אסור לשבת ליד אדם שמתפלל

5 דקות תורה ביום: אסור לשבת ליד אדם שמתפלל

תגובות