5 דקות תורה ביום: מדוע אין להתפלל בבית ללא חלונות?

5 דקות תורה ביום: מדוע אין להתפלל בבית ללא חלונות?

תגובות