5 דקות תורה ביום: המפליג בספינה או הטס במטוס, לאיזה כיוון יתפלל?

5 דקות תורה ביום: המפליג בספינה או הטס במטוס, לאיזה כיוון יתפלל?

תגובות