5 דקות תורה ביום: מעלת העוסקים בתורה בליל חג השבועות

5 דקות תורה ביום: מעלת העוסקים בתורה בליל חג השבועות

תגובות