5 דקות תורה ביום: מדוע אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות?

5 דקות תורה ביום: מדוע אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות?

תגובות