5 דקות תורה ביום: לא מתפללים בתוך חורבה, ואין אדם נכנס למקום סכנה

5 דקות תורה ביום: לא מתפללים בתוך חורבה, ואין אדם נכנס למקום סכנה

תגובות