5 דקות תורה ביום: לשפוך מים בחג השבועות, מנהג נכון?

5 דקות תורה ביום: לשפוך מים בחג השבועות, מנהג נכון?

תגובות