5 דקות תורה ביום: היכן מתפללים תפילת שמונה עשרה ומדוע?

5 דקות תורה ביום: היכן מתפללים תפילת שמונה עשרה ומדוע?

תגובות