5 דקות תורה ביום: בכל לילה שולטת מידת הדין. מה קורה בליל שבת?

5 דקות תורה ביום: בכל לילה שולטת מידת הדין. מה קורה בליל שבת?

תגובות