ה.יוסף בן פורת, גדלותו של רבי שמעון בר יוחאי / R.Yosef Ben-Porat, Shimon...

תגובות