הרב אורי זוהר, פרשת אמור / Rabbi Uri Zohar, Parshat Emor ✡

תגובות