הרב בן ציון מוצפי שליט"א, פרשת אמור | תשע"ד / Rabbi Ben Zion Mutzafi ,Pa...

תגובות