הרב בן ציון מוצפי שליט"א, פרשת תזריע | תשע"ד / Rabbi Ben Zion Mutzafi, P...

תגובות