הרב בן ציון מוצפי שליט"א, פרשת שמיני | תשע"ד / Rabbi Ben Zion Mutzafi, P...

תגובות