מקבץ סוגיות הלכתיות מרתקות: האם שנפטרה התקשרה, הפתעה בקדרת החמין, שערות הלקוח צמחו כעבור שעה, שוקולד בנרתיק התפילין, האב שהתגלה בחלום, נער ערבי בשיעור תורה ועוד

מקבץ סוגיות הלכתיות מרתקות: האם שנפטרה התקשרה, הפתעה בקדרת החמין, שערות הלקוח צמחו כעבור שעה, שוקולד בנרתיק התפילין, האב שהתגלה בחלום, נער ערבי בשיעור תורה ועוד

תגובות