סימן לבוא המשיח? פרה אדומה נולדה | כיצד עושים עירוב תבשילין? | הבאת ילדים לאירוע עם פריצות | משולש ברמודה | צריך לגנוז תמונות של רבנים? | נטילת ידיים בשירותים | מותר להרוג חרקים?

סימן לבוא המשיח? פרה אדומה נולדה | כיצד עושים עירוב תבשילין? | הבאת ילדים לאירוע עם פריצות | משולש ברמודה | צריך לגנוז תמונות של רבנים? | נטילת ידיים בשירותים | מותר להרוג חרקים?

תגובות