גילוח בראש חודש אייר | בעל חי שאינו מת לעולם | מוזיקה ביום העצמאות | שמירת נגיעה במשפחה | אובמה - גלגול של פרעה? | איסור ייחוד בחנות | לק בספירת העומר

גילוח בראש חודש אייר | בעל חי שאינו מת לעולם | מוזיקה ביום העצמאות | שמירת נגיעה במשפחה | אובמה - גלגול של פרעה? | איסור ייחוד בחנות | לק בספירת העומר

תגובות