"אבא, כשהייתי גדול - החייל הערבי הרג אותי" | מרן על יום העצמאות | קליינשטיין: כך התחזקתי | התעוררה לאחר ש'מתה' בלידה | מקבץ הומור כחול-לבן | בר מצווה לכלב | בלי ידיים ורגליים - ומודה לקב"ה

"אבא, כשהייתי גדול - החייל הערבי הרג אותי" | מרן על יום העצמאות | קליינשטיין: כך התחזקתי | התעוררה לאחר ש'מתה' בלידה | מקבץ הומור כחול-לבן | בר מצווה לכלב | בלי ידיים ורגליים - ומודה לקב"ה

תגובות