מנהגי ספירת העומר, ימים המסוגלים להשגת קדושה: 5 דקות תורה ביום

מנהגי ספירת העומר, ימים המסוגלים להשגת קדושה: 5 דקות תורה ביום

תגובות