5 דקות תורה ביום: מדוע אפילו צדיקים גדולים עוברים בפתחו של גהנום?

5 דקות תורה ביום: מדוע אפילו צדיקים גדולים עוברים בפתחו של גהנום?

תגובות