כתיבה, השכרת דירה, ודינים נוספים בחול המועד: 5 דקות תורה ביום

כתיבה, השכרת דירה, ודינים נוספים בחול המועד: 5 דקות תורה ביום

תגובות