5 דקות תורה ביום: באיזה פסוק נמצאת תמצית האמונה?

5 דקות תורה ביום: באיזה פסוק נמצאת תמצית האמונה?

תגובות