הדלקת נרות כשאין נרות, לאדם עיוור ולתלמידי פנימייה: 5 דקות תורה ביום

הדלקת נרות כשאין נרות, לאדם עיוור ולתלמידי פנימייה: 5 דקות תורה ביום

תגובות