ספר תורה עתיק בן 400 שנה | שמועה: תפוזים מעזה נגועים בנגיף | באיזה פסוק נמצאת תמצית האמונה? | ניסים בקפריסין | מקבצי הומור

ספר תורה עתיק בן 400 שנה | שמועה: תפוזים מעזה נגועים בנגיף | באיזה פסוק נמצאת תמצית האמונה? | ניסים בקפריסין | מקבצי הומור

תגובות