הרב שלמה לוינשטיין, פרשת ויקהל | תשע"ד / Rabbi Shlomo Levenstein, Parash...

תגובות