מדוע אוכלים מרור ללא הסבה, ומה מסמל המרור?

מדוע אוכלים מרור ללא הסבה, ומה מסמל המרור?

תגובות