הדלקת נרות שבת לרווקה | מותר לאישה להסתפר אצל גבר? | טלוויזיה בארוחת שבת | מכירת חמץ באינטרנט | כלי נשק לאישה | מותר לזרוק תמונות?

הדלקת נרות שבת לרווקה | מותר לאישה להסתפר אצל גבר? | טלוויזיה בארוחת שבת | מכירת חמץ באינטרנט | כלי נשק לאישה | מותר לזרוק תמונות?

תגובות