מהו כרפס, מדוע טובלים אותו במלח, ומה דין יחץ?

מהו כרפס, מדוע טובלים אותו במלח, ומה דין יחץ?

תגובות