המכונה שתבדוק האם בירכתם שהכל | מדריך הלכתי מקוצר לפסח | הנזירה שלמדה על שמירת שבת | ראיון עם הרב יוסי מזרחי | מקבץ חיזוק 6

המכונה שתבדוק האם בירכתם שהכל | מדריך הלכתי מקוצר לפסח | הנזירה שלמדה על שמירת שבת | ראיון עם הרב יוסי מזרחי | מקבץ חיזוק 6

תגובות