5 דקות תורה ביום: לאוכלי קטניות בלבד - מה הטעם ומהם האיסורים?

5 דקות תורה ביום: לאוכלי קטניות בלבד - מה הטעם ומהם האיסורים?

תגובות