5 דקות תורה ביום: מדוע מגעילים כלים, וכיצד עושים זאת כהלכה?

5 דקות תורה ביום: מדוע מגעילים כלים, וכיצד עושים זאת כהלכה?

תגובות