5 דקות תורה ביום: כיצד גורמים לשעה להיות שעת רצון?

5 דקות תורה ביום: כיצד גורמים לשעה להיות שעת רצון?

תגובות