5 דקות תורה ביום: כל אדם צריך להיות מהמקדימים ולא מהמאחרים

5 דקות תורה ביום: כל אדם צריך להיות מהמקדימים ולא מהמאחרים

תגובות