ה.יוסף בן פורת, פרשת משפטים - כוחו של השוחד / R.Yosef Ben Porat, Parasha...

תגובות