הרב יצחק פנגר, לכל טיל יש כתובת / Rabbi Yitzhak Fanger, Each Missile has...

תגובות