הרב אורי זוהר, פרשת יתרו / Rabbi Uri Zohar, Parashat Yitro ✡

תגובות