הרב אורי זוהר, פרשת תרומה / Rabbi Uri Zohar, Parashat Terumah ✡

תגובות