הרב אורי זוהר, פרשת משפטים / Rabbi Uri Zohar, Parashat Mishpatim ✡

תגובות