הרב מאיר אליהו, פרשת משפטים - תשע"ד / Rabbi Meir Eliyahu, Parashat Mishp...

תגובות