הרב הרצל חודר, פרשת משפטים - תשע"ב / Rabbi Herzl Hoder, Parashat Mishpat...

תגובות