הרב זמיר כהן, פרשת בשלח - מקור הברכה / Rabbi Zamir Cohen, Parashat Besha...

תגובות