הרב יוסף בן פורת, השוויון בנטל / Rabbi Yosef Ben-Porat, Burden Equality

תגובות