הרב אורי זוהר, פרשת וארא / Rabbi Uri Zohar, Parashat Vaera

תגובות