הרב אורי זוהר, פרשת שמות / Rabbi Uri Zohar, Parashat Shemot

תגובות