הרב אורי זוהר, פרשת בא / Rabbi Uri Zohar, Parashat Bo

תגובות