הרב אורי זוהר, פרשת בשלח / Rabbi Uri Zohar, Parashat Beshalah

תגובות