הרב מאיר אליהו, פרשת שמות - תשע"ג / Rabbi Meir Eliyahu, Parashat Shemot ...

תגובות