הרב מאיר אליהו, פרשת בא, תשע"ד / Rabbi Meir Eliyahu, Parashat Bo, Tsha"d

תגובות