הרב מאיר אליהו שואל - מדוע שמירת הברית עדיף מכול מצוות התורה ולימודה

תגובות